www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

De vereniging is te bereiken via het postadres

Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals

p.a. Caumerweg 84, 6418 BD Heerlen

Het  koor is  telefonisch bereikbaar onder nummer: 045 – 5427246.

 


Bankrelaties:

Rabobank Centraal Zuid-Limburg nr.  NL78RABO 0143156683

ABN-AMRO Vaals nr.  NL21ABNA 0576720569

 

Kamer van Koophandel dossiernr.:  40205243


 

Het bestuur in 2020:

Voorzitter/secretaris a.i.                          mevr.  M.H. (Rita) Smeets

Penningmeester:                                     vacature

Algemeen bestuurslid:                             mevr. M.E. (Medy) Voncken-Winkens

Algemeen bestuurslid                              mevr. M.T.A. (Maria) Goblet - Hensgens

 


                                            

Ere-voorzitter/archivaris:                        dhr. J.W. (Wiel)  Goblet

 

financiële administratie/beheer:             dhr. J. (Jo) Hensgens


muziekcommissie 2020:

mevr. M. Goblet

mw. L. Baumann

dhr. M. Dombrowe

mw. R. Smeets

mw. R. Kranenburg

 __________________________________________________________________________

 

pagina "info leden"

Deze pagina bevat voor de leden relevante informatie. Voor het raadplegen van de pagina is een gebruikersnaam en een wachtwoord noodzakelijk. Bent u lid van het koor en hebt u een internetaansluiting maar nog geen toegang tot deze pagina? Neem even contact op met de webbeheerder (jo bock).

 

Let ook op mededelingen in de rubriek verenigingsnieuws van het Vaalser Weekblad.

 


Het koor is in eerste instantie afhankelijk van de contributie van de leden. Daarnaast is het koor aangewezen op bijdragen van particuliere organisaties, donateurs, sponsoren en de gemeente Vaals.

 


 

 

lid worden

Als je graag zingt is het koor misschien iets voor jou. Uiteraard wordt verwacht dat de kwaliteit van de zangstem van voldoende niveau is. Onze dirigent(e) zal zich daarover een oordeel vormen en de stemgroep bepalen. Laat je er hierdoor niet van weerhoudenom een keer te komen luisteren of een praatje te maken met de dirigente of een van de koorleden. Het kunnen lezen van noten is uiteraard een pré, maar muzikaal gevoel en goede inzet kunnen het ontbreken hiervan vast compenseren. Is je interesse gewekt en heb je zin om met het Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals mee te zingen? Onze repetitie-avond is elke dinsdag van 19.30 uur tot 21.30 uur Grand-café Zera/Vols). Wij verwachten niet dat je direct mee repeteert, dat mag natuurlijk wel. Het koor hanteert een wederzijdse proefperiode van 2 maanden. Zo kunnen koor en aspirantleden aan elkaar wennen. Doe een tijdje mee en beslis dan pas of je lid wilt worden. Het bestuur en de muziekcommissie doen er alles aan om het iedereen naar de zin te maken en een voor alle leeftijden geschikt repertoire aan te bieden. Naast het zingen op verantwoord niveau biedt de vereniging ook gezelligheid en buiten het koor hebben veel leden nog vriendschappelijke contacten.

Het koor doet vooral een beroep op jongeren om zich bij het koor aan te sluiten.  

 

 HISTORIE
Ten behoeve van de nieuw te stichten St.-Jozefparochie werd in 1957 het Kerkelijk Zangkoor St. Jozef (mannenkoor) opgericht. Naast dit mannenkoor kwam in 1959 het Dameskoor “St. Jozef” tot stand. In mei 1960 gingen de beide koren samenwerken, eerst in federatief verband, korte tijd later werd de fusie compleet. Het jaar 1960 geldt daarom als jaar van oprichting van het

                            Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals.

De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de zangkunst in de ruimste zin van het woord. Zo staat dat in de statuten en is naar huidige begrippen nogal zwaar aangezet. Wat er feitelijk staat is dat dirigent(e), bestuur en leden proberen het koor naar een hoger niveau te tillen. Dit betekent niet dat er altijd gezwoegd moet worden, de gezelligheid in de vereniging krijgt ook de nodige aandacht. Het koor verschuift op dit moment het accent naar een meer wereldlijk repertoire. Het opluisteren van de erediensten in de parochiekerk raakt daarbij echter niet op de achtergrond. De keuze van het repertoire is toevertrouwd aan het bestuur op basis van een advies van de muziekcommissie. De dirigent(e) is belast met de artistieke leiding. Waar en bij welke gelegenheden het koor voor het voetlicht treedt, kunt u lezen onder de knop: agenda. U bent meer dan welkom.

Het Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Het koor, dat in 1960 is opgericht, vierde in 2010 op grootse wijze het 50-jarig bestaansfeest. Het is voor het koor een hoogtepunt geworden. Niet alleen vanwege het groot aantal jubilarissen, maar vooral op muzikaal gebied en uitbreiding van het ledental..