www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

 

 

 

 

 

Zondag 16 december jl. was het Gemengd Koor St. Jozef Vaals te gast in Zorgcentrum Langedael Vaals voor het jaarlijkse Kerstconcert onder leiding van dirigent Ger Snackers. Aan het applaus te horen is het concert bij de bewoners van Langedael en de andere toehoorders zeer in de smaak gevallen.

Na afloop van het concert hadden de mensen van het Jozefkoor de aangename taak een aantal collega’s in de bloemetjes te zetten. Op het programma stond een gezellig samenzijn met diner, muziek en dans in Grand-café Zera Vaals. Tijdens het kerstdiner werd door voorzitter Rita Smeets een viertal jubilarissen

toegesproken. Thea Rompen-Voncken en Trude Theisen-Oleff ontvingen gelukwensen vanwege het 12,5 jarig lidmaatschap. Thea is in die periode een vijftal jaren lid van het bestuur geweest. Als blijk van waardering speldde voorzitter Rita Smeets de beide jubilarissen het bondsinsigne KBZON op. Op de foto is ook Medy Voncken-Winkens te zien die al van 2005 lid van het koor is. De huldiging wegens haar 12,5-jarig lidmaatschap heeft in 2017 plaatsgevonden maar het maken van een fraaie gelegenheidsfoto werd om organisatorische redenen tot dit jaar uitgesteld. Vermeld mag worden dat Medy Voncken-Winkens in de periode 2014-2016 het voorzitterschap heeft vervuld.

Speciale gelukwensen waren er voor Wiel en Maria Goblet-Hensgens wegens hun 50-jarig lidmaatschap, een bijzondere prestatie. Als blijk van waardering mocht het echtpaar een persoonlijk cadeau in ontvangst nemen.

Ter verhoging van de feestvreugde zorgde een speciaal gevormd groepje koorleden met een ludiek optreden voor het nodige amusement.

Een actuele en fraaie koorfoto is momenteel te zien in de etalage van Foto Kaldenbach, Maastrichterlaan 94, 6291 ET Vaals.

Het Gemengd Koor St. Jozef zal op 25 december a.s. om 11:15 uur de Hoogmis opluisteren in de St. Pauluskerk Vaals. Uitgevoerd worden stemmige kerstliederen en de Mis tu solus qui facis mirabilia (Lucien Scheien).

Ook in het nieuwe jaar is het koor weer te gast in de St. Pauluskerk Vaals en wel op Driekoningen 6 januari 2019 om 11:15 uur.

 


 

 

foto Martin Dombrowe

 

Het Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals gaat in het 57e jaar van het bestaan aan de slag met een nieuwe dirigent. Het bestuur heeft na uitgebreid overleg met de koorleden besloten de heer

Ger Snackers te benoemen tot opvolger van mevrouw Renate Rothbauer. Wij stellen hem met genoegen aan u voor. Bestuur en leden zijn ervan overtuigd een goede keuze te hebben gemaakt.

De heer Ger Snackers, overigens geen onbekende in de regio, was werkzaam in het onderwijs en heeft muziek als zijn grote hobby. Hij heeft jarenlang zelf gezongen en kan zich dus prima verplaatsen in de positie van het afzonderlijke koorlid. Zijn muziekervaring delen met anderen vindt hij belangrijk. De nieuwe dirigent heeft zijn opleiding genoten aan de Muziekschool in Kerkrade. Hij dirigeerde voorheen verschillende koren, variërend van een kinderkoor tot een gemengd koor. Hij heeft in samenspraak met de muziekcommissie van het Jozefkoor voor de komende tijd een aantal werken geselecteerd. De eerste repetitie is al achter de rug.

Het koor, nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor alle stemgroepen, doet een dringende oproep. Onderneemt u graag wat met anderen, wilt u iets aan het culturele leven in Vaals bijdragen, was u in het verleden wellicht lid van een zangkoor/muziekensemble en wilt u uw hobby opnieuw leven inblazen? Hebt u nog steeds belangstelling maar de beslissende stap nog niet genomen? Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij een van onze repetities op dinsdagavond van half acht tot half tien in de foyer van

Grand-Café Zera aan het Prins Willem Alexanderplein in Vaals. Het koor zingt een breed repertoire, waarin geestelijke en wereldlijk klassieke muziek en het lichtere genre elkaar afwisselen. De gedrevenheid te presteren maar ook gezelligheid worden gezien als verbindende elementen.