www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

bevriende koren en uitwisselingen, relaties en zangersbond

 

Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen

 www.kbzon.nl

 Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals

 www.kmkcecilia1837.nl

Koninklijke Harmonie st. cecilia 1836 Vaals

www.harmonie-vaals.nl  

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius Vijlen

 www.zangkoorvijlen.nl

Mechels Vocaal Ensemble (MVE)

 www.mechelsvocaalensemble.nl

Mannenkoor CCK'74 Esch-Lemiers

 www.cck74.nl

Stichting de Kopermolen Vaals

 www.dekopermolenvaals.nl 

Avec Plaisir Vaals

www.vrouwenkooravecplaisir.com

mandoline-en-gitaar-orkest-alpenklank-lemiers

www.alpenklank.nl

 Vocaal Ensemble Donna Voce Wahlwiller

Vocaal Ensemble Donna Voce Wahlwiller

 R.K. parochie van de Hl. Paulus Vaals

www.paulusparochie-vaals.nl

 Deze links zijn puur informatief. Het Gemengd Koor "St. Jozef" is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites of het gebruik dat ervan wordt gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.